Sekam
Henüz vakit varken...
Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Mail Adresiniz : Şifreniz : Şifre Tekrar : Adınız Soyadınız : Telefon No ( isteğe bağlı) :
ABD En Büyük Tehdit Olarak Görülüyor

ABD En Büyük Tehdit Olarak Görülüyor

Küresel olarak, daha fazla insan, ABD'nin gücünü ve etkisini büyük bir tehdit olarak görüyor

ABD'nin gücü ve nüfuzuyla ilgili endişeler, ABD'nin ABD başkanlığındaki olumluluğuna ve güvene duyduğu sert düşüşler nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde arttı.
Hem 2013'te hem de bu baharda Pew Araştırma Merkezi tarafından araştırılan 30 ülkenin tamamında% 38'lik bir oran, şimdi ABD'nin gücü ve etkisi ülkesine büyük bir tehdit oluşturuyor ve 2013'ten 13 puan arttı.


ABD'nin bir güç olarak tehdidi ile ilgili endişeler, dünyanın pek çok yerinde Çin ve Rusya'nın yaşadığı endişelerle karşılaştırılabilir. Dünyanın dört bir yanında ondan üçü büyük bir tehdit olarak Çin ya da Rusya'yı belirtmektedir.


Üç ülke hakkındaki endişelerin, test edilen diğer tehditlerle ilgili endişeleri gidermekte olduğunu belirtmek gerekir. İnsanlar, özellikle de ISIS ve iklim değişikliği tehdidi altındadır; aynı zamanda küresel ekonominin, siyaha karşı saldırıların ve Irak ve Suriye gibi ülkelerden gelen mültecilerin durumundan da çok daha fazla.
Bununla birlikte, 2013 ile 2017 yılları arasında 30 ülkenin 21'inde, Amerikan gücünü ülkelerine karşı büyük bir tehdit olarak gören halkın oranı arttı. En büyük artış İspanya'da (42 puan), Şili'de (34 puan) ve Türkiye'de Ve Gana (her biri 28 puan).


Geçtiğimiz yıl ABD'yi büyük bir tehdit olarak gören algılamalar Avustralya (13 puan) ve Birleşik Krallık (11 puan) da dahil olmak üzere uzun zamandır süren birkaç Amerikalı müttefik arasında en az 8 puan arttı. ABD'nin Kanada, Almanya ve İsveç'teki gücü 10 puan, Fransa ve Hollanda'da 8 puan yükseldi.
Ancak, diğer ülkelerde ABD'yi dört yıl öncesine kıyasla daha büyük bir tehdit olarak görüyor. Örneğin Polonya ve Hindistan'da, ABD'nin gücünün ülke için büyük bir endişe olduğuna inananların payı 8 puan düştü. Ve Rusya, Filipinler ve Ürdün'de, Amerikan gücünün büyük bir tehdit olarak algılanışı 2013 ve 2017 yılları arasında değişmedi.


ABD güç ve nüfuz, sadece bir ülkede (Türkiye (% 72) - Irak ve Suriye gibi ülkelerden mülteci götürülürken en büyük ikinci endişeden 8 puan daha üst sıralarda yer alan en büyük tehdit olarak görülüyor. (Güvenlik kaygılarından dolayı anket, Türkiye'de bulunan kişilere ISIS'in maruz kaldığı tehdit hakkında soru sormadı.)
Japonya'da insanlar Çin ve ABD'yi neredeyse aynı derecede tehditkar olarak görüyorlar: Japon katılımcıların% 62'si ABD'yi büyük bir tehdit olarak görürken% 64'ü Çin için de aynı şeyi söylüyor. Öte yandan, İsrail'de beşte birinden azı (% 17) ve Polonya'da (% 15) Amerikan gücünün büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Amerika komşuları, Meksika ve Kanada, ABD'yi hem Çin'den hem de Rusya'dan daha tehditkâr olarak görüyor. Meksika'da% 61 çoğunluk, ABD'nin gücünü büyük bir tehdit olarak algılamaktadır. Ve Kanada'da% 38, ABD tarafından tehdit edildiğini hissediyor. Bu rakam, Kanadalıların Rusya ve Çin'deki güç tehdit derecelerini aşıyor (sırasıyla% 30 ve% 25).


ABD'nin gücü ve nüfuzuyla ilgili endişeler, birçok ABD'li müttefik arasında demografik gruplara göre farklılık gösterir. Örneğin Avustralya'da kadınlar, Amerikalı güçlerin büyük bir tehdit olduğunu hissetmek için erkeklerden yüzde 20 puan daha yüksek. Kadınların ABD'yi Kanada'da (16 puan), Japonya'da (11 puan), İngiltere'de (11 puan) ve Fransa'da (10 puan) büyük bir endişe olarak ABD'yi görme ihtimalleri de oldukça yüksek.


İdeolojik solda olanlar, ABD'nin güç ve nüfuzunu büyük bir endişe olarak görme hakkından daha olası. Örneğin İngiltere'de, solda olanların% 52'si Amerikan gücünü ülkelerinde büyük bir tehdit olarak görüyor. Sağdaki İngilizlerin sadece% 29'u katılıyor. Sol-sağ fark Güney Kore'de, Kanada'da 20 puan, Avustralya'da 18 puan, Yunanistan'da 13 puan, İsveç'te 11 puan ve Hollanda'da 8 puan.  

İNGİLİZCE METİN 
Globally, more people see U.S. power and influence as a major threat
Concerns about American power and influence have risen in countries around the world amid steep drops in U.S. favorability and confidence in the U.S. president.

Across 30 nations surveyed by Pew Research Center both in 2013 and this spring, a median of 38% now say U.S. power and influence poses a major threat to their country, up 13 percentage points from 2013

Concerns about U.S. power as a threat are comparable to worries over Chinese and Russian power in much of the world. About three-in-ten around the globe name China or Russia as a major threat.

It’s worth noting that worries about all three countries trail concerns about other tested threats. People are much more likely to feel threatened by ISIS and climate change, in particular, but also by the condition of the global economy, cyberattacks, and refugees from countries like Iraq and Syria.

Nevertheless, the proportion of the public that views American power as a major threat to their country grew in 21 of the 30 nations between 2013 and 2017. The largest increases occurred in Spain (42 percentage points), Chile (34 points), and Turkey and Ghana (28 points each).

Just in the past year, perceptions of the U.S. as a major threat have increased by at least 8 percentage points among several long-standing American allies, including Australia (13 points) and the UK (11 points). Concern about U.S. power is up 10 points in Canada, Germany and Sweden, and 8 points in France and the Netherlands.

In other countries, however, fewer people see the U.S. as a major threat compared with four years ago. In Poland and India, for example, the share of people who believe U.S. power is a large concern for their country decreased by 8 percentage points. And in Russia, the Philippines and Jordan, perceptions of American power as a major threat did not change between 2013 and 2017.

U.S. power and influence ranks as the top threat in only one country – Turkey (72%) – where it ranks 8 points higher than the second-greatest concern, refugee displacement from countries like Iraq and Syria. (Due to security concerns, the survey did not ask people in Turkey about the threat posed by ISIS.)

In Japan, people see China and the U.S. as almost equally threatening: 62% of Japanese respondents see the U.S. as a major threat while 64% say the same for China. On the other hand, fewer than one-in-five in Israel (17%) and Poland (15%) say American power is a major threat.

America’s neighbors, Mexico and Canada, both see the U.S. as more threatening than either China or Russia. In Mexico, a 61% majority perceives U.S. power as a major threat. And in Canada, 38% feel threatened by the U.S. This figure exceeds Canadians’ threat ratings of Russian and Chinese power (30% and 25%, respectively).

Concerns about U.S. power and influence differ by demographic groups across a number of key U.S. allies. In Australia, for example, women are 20 percentage points more likely than men to feel American power is a major threat. Women are also considerably more likely to view the U.S. as a major concern in Canada (16 points), Japan (11 points), the UK (11 points) and France (10 points).

Those on the ideological left are also more likely than those on the right to see U.S. power and influence as a large concern. In the UK, for example, 52% of those on the left see American power as a major threat to their country. Just 29% of Brits on the right agree. The left-right gap is 22 percentage points in South Korea, 20 points in Canada, 18 points in Australia, 13 points in Greece, 11 points in Sweden and 8 points in the Netherlands.            

KAYNAK: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/01/u-s-power-and-influence-increasingly-seen-as-threat-in-other-countries/   01.08.2017