Sekam
Henüz vakit varken...
Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Mail Adresiniz : Şifreniz : Şifre Tekrar : Adınız Soyadınız : Telefon No ( isteğe bağlı) :
DİJİTAL OYUNLARDA İSLAMOFOBİ

DİJİTAL OYUNLARDA İSLAMOFOBİ

İslamofobi içeren oyunlar, İslam’ı aşağılayan, küçük gören ve kötüleyen bir yapıya sahip. Hangi oyunlarda ne gibi İslamofobik içerikler var ve bunların önüne geçmek için biz neler yapabiliriz? İşte sizler için hazırladığımız “İslamofobi içeren oyunlar” dosyası…

İSLAMOFOBİ NEDİR?

İslamofobi kelime olarak ”İslam korkusu” anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine önyargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya Müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, Müslümanlara güvenmeme onlardan şüphe duyma, İslam’dan korkma anlamı taşımaktadır.

İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir. İslamofobi söylemi 70’li yıllarda üretilmiş olsa da, İslam korkusu şimdiye ait olmayan, uzun yıllar boyunca farklı şekillerde farklı zamanlarda farklı isimlerle dile getirilmiş fakat altında yatan İslam korkusu değişmemiştir. Bu korku; İslam’ın ortaya çıkıp yayılmasının ardından başlamıştır.

Günümüze değin teknolojinin ve iletişim ağının gelişmesiyle oluşturulan görsel dilin tezahürü ile tüm dünyada İslam’a karşı yöneltilen korku, sanki makul bir düşünceymiş gibi yansıtılarak, Müslümanlara duyulan nefret ve düşmanlık normalleştirilerek sıradanlaştırılmaktadır. Temelsiz önyargılarla kimi kitleler, gerçekte bir barış sevgi, birlik ve kardeşlik dini olan İslam’ı tam aksine terör ve vahşetin kaynağı, kan dökücü bir korku dini olarak bilinçaltı çalışmalarla servis etmektedir. Bu algının yaratılmasında birçok iletişim aracı ve medya organı rol üstlenmektedir. Ve bugün en büyük algı operasyonu sayısal iletişim dünyasıyla, hayatımızda büyük yer eden dijital oyunlar üzerinden gerçekleşmektedir.

Müslüman olmayanlarda oluşturulan algının yanında dünyada üretilen birçok dış kaynaklı oyunlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve hatta bizlerin bilinçaltı yönetilmeye çalışılmaktadır. Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi’nin (EUMC) “Avrupa Birliği’nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi” üzerine Avrupa Birliği’ne üye devletlerde yaşayan Müslümanların durumu hakkındaki raporu gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktadır.

Raporda Avrupa’da yaşayan Müslümanların çalışma, eğitim, barınma alanlarında ayrımcılıkla karşılaştıkları belirtilmektedir. ABD’de Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırma ise genel olarak dindarlığa karşı önyargıların arttığını, İslam’a yönelik korkuların da diğer dinlere göre daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır.

DİJİTAL OYUNLAR

Dijital Oyunların kullanımı her gecen gün geometrik bir hızla artış göstermektedir. Oyun dünyası, kendi karakterleri, kuralları ve profesyonelleri olan, etkileşimi çok yüksek ve her yaştan insana nüfus eden bambaşka bir dünyayı oluşturmaktadır. Bu dünya rakamlarla mercek altına alındığında, Dünyada 1.5 milyara yakın, Ülkemizde ise yaklaşık 25 milyon kişinin içerisinde bulunduğu büyük bir mecradır ve bu mecranın etkileşimi her geçen gün parabolik olarak bir artış göstermektedir. Diğer taraftan, eğlence unsurlarının başında yer alan televizyonun yerini şüphesiz ki artık daha yüksek etkileşim ve iletişim boyutu taşıması nedeniyle dijital mecralara özellikle de dijital oyunlara bıraktığı gerçeği kabul görmektedir. Bu sektörün dünyada yaklaşık 100 milyar dolar iş hacmine sahip olması, ne kadar büyük bir potansiyele ulaştığını gözler önüne sermektedir. Türkiye’de bu sektörün iş hacmi ise 400-500 milyon dolar civarındadır. Ayrıca Türkiye’de bir günde 40 milyon saate yakın oyun oynanmaktadır.

DİJİTAL OYUNLAR VE İSLAMOFOBİ

İslamofobi hayatın her alanında özellikle de Dijital Oyunlarda kendine çok rahat yer bulabilmektedir. Dijital oyun dünyasının, internetten sonra en hızlı büyüyen sektör olması, kullanıcı yaş ortalamasının çocuklar ve gençlerden oluşması, İslamofobikler için yeni ve etkili bir mecra olmuştur. Üretilen dijital oyunlar; İslâm ve Müslüman düşmanlığı ile donatılmakta, İslâmofobinin yayılması konusunda birer vasıta olarak kullanılmaktadır.

Şiddeti şehvetle küresel bir görünürlüğe kavuşturan, terörizmi Müslümanlıkla eşleştirerek normalleştiren bu medyatik unsur, küresel ölçekte İslam ve Müslüman korkusunu subliminal olarak servis etmektedir. Oyunların içine; İslam’ın kutsal öğeleri; herhangi bir objenin veya işitsel unsurun içine saklanarak oyuncuların algılamayacağı, duyamayacağı şekilde yerleştirilmekte sadece bilinçaltının fark edebileceği şekiller, yazılar, sesler ve mesajlar aracılığı ile verilmektedir. Bu bağlamda bilinçaltına gönderilen mesajların araştırılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır, nitekim günümüzde kitle iletişim araçları ile gönderilen ve insanların bilinçaltına yerleşen etik değerler ile örtüşmeyen ya da ihtiyacı olmadan tüketime sevk eden mesajlar bireyleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyebiliyor

Üretilen korku hegemonyası ile tezahür eden İslam’a yönelik negatif imajın onarılması adına küresel bir aktör olan ülkemize büyük bir sorumluluk düşmektedir.

KAYNAK: http://oyunlardaislamofobi.com/#

İslamofobi’nin tarihine şöyle bir göz atarsak 1980’li yılların sonları dikkatimizi çekmektedir. 1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa’nın düşmanları konumundaki Marksizm ve Komünizm düşman çerçevesinden çıkmıştır.

Bunun üzerine Avrupa’da yaşayan bireyler için yeni bir düşmana yani bir ”öteki” ne ihtiyaç duyulmuştur. Avrupalı siyasetçiler ve medya ise bu potansiyel düşmanı kısa sürede bulmuştur. Bu yeni düşman “İslam Ülkeleri”dir.

İSLAMOFOBİ 11 EYLÜL SONRASINDA POPÜLER HALE GELDİ

Yıllara göre İslamofobi yoğunlaşmış veya durağanlaşmış, son 10 yılda ise daha popüler hale geldi. İslamofobi’nin son 10 yılda popülaritesinin artmasında Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” adlı makalesinin payı ise büyüktür.

Islamofobi-Reuters-promoBatının İslamofobi algısında kuşkusuz ki 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ne bombalı saldırı düzenleyen, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El Kaide terör örgütünün payı büyüktür. El Kaide, Cihad anlayışı için yaptığını savunduğu binlerce masum sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıları ile insanların aklındaki “İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğu kanısını” akıllardan silmiştir.

11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kulelere yapılan saldırılar ise bir süreliğine uykuda olan İslamofobi’yi uyandırmakla kalmamış, Avrupa için dönüm noktası sayılabilecek bu saldırılar İslam dininin terör, şiddet, köktendincilik ile anılmasına neden olmuştur. Bu da İslam’ın hoşgörü ve kardeşlik imajını zedelemiştir.

Yapılan araştırmalar İslamofobi’nin Avrupa’da bir trend haline geldiğini gözler önüne sermektedir. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız olaylar ise Batı’daki bu İslam korkusunu yine Batı’nın tetiklediğini göstermektedir.

İslam dinine hakaret eden karikatürler, peşinden “Müslümanların Masumiyeti” filmi, Avrupa’da yaşayan gayrimüslimler arasındaki huzur bozan nitelikteki olaylar ve kışkırtıcı eylemler İslamofobi’yi tırmanışa geçirmiştir. Son birkaç yılda ölüm ve yaralanmaların yaşadığı birçok İslamofobik olay olmuştur.

AVRUPA’DA İSLAM KARŞITLIĞI VEYA İSLAMOFOBİ

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi’nin (EUMC) “Avrupa Birliği’nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi” üzerine Avrupa Birliği’ne üye devletlerde yaşayan Müslümanların durumu hakkındaki raporu gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktadır.

Raporda Avrupa’da yaşayan Müslümanların çalışma, eğitim, barınma alanlarında ayrımcılıkla karşılaştıkları belirtilmektedir. Raporda üye devletlerde İslamofobik olayların Müslümanlara karşı sözlü tehdit ve fiziksel saldırılara vardığı görülmektedir. Ayrıca rapor üye devletlerde ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadeleye yönelik eylemler konusunda da öneriler getirmektedir.

Bunlardan bazıları; İslamofobi ve ırkçılık olaylarının kaydedilmesi ve denetlenmesi, üye devletlerde sosyal bütünleşme ve katılım politikalarının uygulanması, istihdam tedbirlerini teşvik, ırkçı olmayan bir toplum için siyasi partilerin harekete geçirilmesi, Avrupalı Müslümanların kamu hayatına daha etkin katılımının sağlaması ve medya ile ilgili çeşitli tedbirlerdi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPAN OYUNLAR VEYA OYUNLARDA İSLAMOFOBİ

Günümüzde çocukların ve gençlerin oynadığı onlarca oyun bulunuyor. Çoğu eğlendirme amacı taşıyan bu oyunlarda Müslümanlara saldırı, hakaret, aşağılama içeren özellikler bulunduğunu görebiliyoruz.

NOT: İSLAMOFOBİ İÇEREN DJİTAL OYUNLAR HAKKINDA DAHA GENİŞ VE GÖRSELLİ BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ PDF'yi  İNDİREBİLİRSİNİZ...